Pisanie wzorów prac licencjackich i magisterskich

Switch to desktop Register Login

Pisanie wzorów prac licencjackich, magisterskich

Prace licencjackie

Praca licencjacka to praca dyplomowa, której napisanie jest niezbędne, aby ukończyć studia pierwszego stopnia. Powinna być to praca oryginalna, tzn. nie może być powieleniem znanych już treści badź zlepkiem fragmentów różnych opracowań. Jest to praca pisana pod kierunkiem promotora, który kontroluje merytorykę pracy oraz wymogi techniczne. Praca licencjacka podlega ocenie recenzenta. Oznacza to, że nie wystarczy pozytywna ocena promotora, ważna jest również opinia recenzenta, który zwraca uwagę na strukturę pracy, jej kompletność, wyczerpanie tematu, osiagnięcie celu wyznaczonego we wstępie, problemy badawcze, metody badań oraz analizę materiału.

Praca licencjacka w zależności od kierunku przybiera różne formy – badawcze lub teoretyczne. Temat pracy powinien by zwiazany ze specjalnocia i kierunkiem kształcenia studenta.  Kwestia wyboru tematu szczegółowego praktycznie nie ma ograniczeń – koniecznością jest podstawa źródłowa. Bez względu na jej rodzaj musi to być jednak praca rzetelna, na wysokim poziomie merytorycznym, a przede wszystkim nie może być kopią innej pracy.

Jest wiele istotnych elementów, na które zwraca uwagę promotor i recenzent – są to m.in. dobór bibliografii, styl, język, układ, wnioski oraz wiele innych. Całość powinna być spójna, zawierać w sobie ciąg przyczynowo – skutkowy bądź chronologiczny oraz być pisana jednolitym językiem. Student, który po raz pierwszy przystępuje do pisania pracy o takiej obszerności powinien pamiętać o kliku zasadach:

- pamiętać o jednolitości używanych elementów ( przykładowo jeśli raz stosujemy przy wyliczeniu myślniki, przy kolejnym nie możemy zastosować kropek bądź innych znaczników). Każdy przypis powinien być tworzony w taki sam sposób

- praca nie może stanowić przepisania części książek – musi to być własna interpretacja tych informacji

- wstęp powinien zawierać takie elementy jak: uzasadnienie wybranego tematu, cele pracy, stan badań, wykorzystane źródła i literatura przedmiotu oraz krótkie streszczenie każdego rozdziału

Pisanie pracy licencjackiej nie jest zadaniem prostym. Studenci często dopiero na koniec studiów mają styczność z taką formą pracy. Brak uczenia się i kształtowania warsztatu pisania skutkuje problemami w poprawnym konstruowaniu myśli i wniosków. Pisaniu powinna towarzyszyć aktywność poznawcza, kreatywne rozwiązywanie problemów oraz przede wszystkim systematyczność oraz stałe pogłębianie swojej wiedzy na dany temat.

Praca licencjacka stanowi również przedmiot dyskusji podczas egzaminu końcowego, czyli obrony pracy licencjackiej. Student musi się wówczas wykazać znajomościa poruszanej tematyki, udowodnić, iż dokonał właściwego wyboru metod badawczych, źródeł i opracowań.

Poprawiono: czwartek, 12, październik 2017 10:31

Odsłony: 11096

EINSER NETWORKS - Projektowanie stron internetowych Białystok

Top Desktop version