Pisanie wzorów prac licencjackich i magisterskich

Switch to desktop Register Login

Praca licencjacka z filozofii

Wybierając temat pracy licencjackiej z filozofii najczęściej kierujemy się swoimi zainteresowaniami. Jedni inspirują się poglądami klasyków, inni wolą marksistowską ideologię. Każdy inaczej postrzega dane zagadnienie, chce iść w innym, często indywidualnym kierunku. Jednakże nie zawsze jest tak łatwo przelać swoje myśli, opinie spostrzeżenia na papier, szczególnie w sytuacji, gdy promotor wymaga rozbudowanej bibliografii oraz teoretycznego poparcia danych tez. Taka sytuacja sprawia, że tracimy motywację i pisanie pracy licencjackiej staje się przykrym obowiązkiem. Z tych względów proponujemy nasze szeroko pojęte usługi pomocnicze w pisaniu prac dyplomowych. Zadzwoń i dowiedz się więcej

W Polsce istnieje wiele uczelni, na których można studiować filozofię na poziomie licencjackim.

Oto kilka znanych uczelni oferujących ten kierunek oraz przykłady tematów prac licencjackich, które można znaleźć na tych uczelniach:

Pisanie prac magisterskich Warszawa Uniwersytet Warszawski: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Kant a etyka deontologiczna: analiza kryteriów moralnych w filozofii Kanta."

Pisanie prac magisterskich KrakówUniwersytet Jagielloński: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Relacja między ciałem a umysłem w filozofii Kartezjusza."

Pisanie prac magisterskich WrocławUniwersytet Wrocławski: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Egzystencjalizm Jeana-Paula Sartre'a: wolność i odpowiedzialność jednostki."

Pisanie prac magisterskich Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Znaczenie dialogu Platona w kształtowaniu myśli filozoficznej."

Pisanie prac magisterskichKatowiceUniwersytet Śląski w Katowicach: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Etyka społeczna i sprawiedliwość społeczna w świetle myśli Karola Wojtyły."

Pisanie prac GdańskUniwersytet Gdański: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Feministyczna krytyka etyki konsekwencji: analiza teorii etycznych."

Pisanie prac ŁódźUniwersytet Łódzki: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Wpływ filozofii Arystotelesa na myśl średniowiecznych filozofów scholastycznych."

Pisanie prac magisterskich SzczecinUniwersytet Szczeciński: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Różnice między pojęciami prawdy w filozofii epoki oświecenia a postmodernizmie."

Pisanie prac magisterskich LublinUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Spór między racjonalizmem a empiryzmem w filozofii nowożytnej."

Pisanie prac magisterskich WarszawaUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Przykład Tematu Pracy Licencjackiej: "Etyka chrześcijańska a etyka kantowska: porównanie i analiza."

Tematy prac licencjackich w dziedzinie filozofii mogą być bardzo zróżnicowane i zależą od zainteresowań studenta oraz specjalizacji na danej uczelni. Ważne jest, aby wybrać temat, który pasuje do własnych zainteresowań i umożliwia prowadzenie głębokiej analizy i dyskusji filozoficznych.

EINSER NETWORKS - Projektowanie stron internetowych Białystok

Top Desktop version