Pisanie wzorów prac licencjackich i magisterskich

Switch to desktop Register Login

Praca magisterska z bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę i umiejętności nauk społecznych, statystycznych, jak również politycznych, czy pedagogicznych. Studia obejmują przedmioty związane z poznaniem systemu bezpieczeństwa narodowego w Polsce, rozwiązań dotyczących zarządzania kryzysowego, kryminologii, czy historii i geografii.Bezpieczeństwo Narodowe jest to stosunkowo nowy kierunek, dlatego też zakres tematyczny prac magisterskich jest szeroki. Kierunek ten dostępny jest w większości uczelni w Polsce - Warszawie, Białymstoku, Częstochowie, Siedlach, czy Krakowie. Bezpieczeństwo narodowe obejmuje taką tematykę jak działalność slużb bezpieczeństwa, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Praca może dotyczyć badania poziomu bezpieczeństwa w danym obszarze. Praca magisterska z bezpieczeństwa narodowego musi cechować się empirycznością, szerokim wykorzystaniem literatury naukowej, jak również musi odwoływać się do aktualnych aktów prawnych. Praca magisterska by została dopuszczona do obrony powinna mieć minimum 50 stron i składać się z 4 rozdziałów merytorycznych. Zakres tematyczny pracy magisterskiej może być szeroki i jest uzależniony od zainteresowań studenta, jednak musi pozostawać w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Często napisanie pracy wymaga wiedzy dotyczącej wielu organów Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej, Izby Celnej oraz innych organów. Praca często wymaga analizy zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Napisanie pracy magisterskiej z bezpieczeństwa narodowego jest wyzwaniem ze względu na stale zmieniające się trendy, jak również ze względu na częste nowelizacje procedur bezpieczeństwa, czy aktów prawnych. Problemem jest także często znalezienie definicji pojęć użytych w pracy magisterskiej. Ważne jest także, by praca magisterska nie powielała prac już napisanych. Temat musi być nowatorski i uwzględniać obszar wcześniej niezbadany. Jeżeli masz problem z wybraniem tematu, wyszukaniu źródeł, stworzenia konspektu czy też masz wątpliwości co do merytoryki Twojej pracy – zgłoś się do nas. Nasz zespół redaktorów, posiada zarówno kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i doświadczenie, które pozwala na oferowanie pomocy na wysokim poziomie

Poprawiono: czwartek, 28, marzec 2019 18:31

Odsłony: 6124

EINSER NETWORKS - Projektowanie stron internetowych Białystok

Top Desktop version