Pisanie wzorów prac licencjackich i magisterskich

Switch to desktop Register Login

Praca magisterska z administracji

Administracja jest jednymz  najczęściej wybieranych kierunków studiów. Wybierają go osoby planujące przyszłość zawodową w administracji publicznej, urzędach, placówkach publicznych. Celem studiów magisterskich z zakresu administracji jest nabycie wiedzy z zakresu prawa, bezpieczeństwa, psychologii, historii. Jets to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiele dziedzin. W związku z powyższym praca magisterska z administracji może dotyczyć różnych zagadnień - zarówno kształtowania się prawa administracyjnego, relacji pracodawcy i pracownika, jak również etyki w administracji publicznej. 

Kierunek administracja wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Studenci administracji powinni posiadać umiejętności oraz kompetencje społecznych właściwych zarówno dla dyscyplin naukowych, kierunków kształcenia, takich jak, administracja, prawo oraz historia. Praca magisterska z administracji jest sprawdzeniem umiejętności i wiedzy studentów z zakresu prawa, administracji i ustroju. W pracy magisterskiej, student musi wykazać się wiedzą, umiejętnością porównania, oceny i szczególowej analizy. Musi wykorzystać w swojej pracy zarówno polskie ustawy i inne akty prawne, jak i literaturę naukową z zakresu administracji. Praca magisterska z administracji powinna mieć około 60-80 stron. Tematyka pracy jest zalezna od zainteresowań studenta i promotora. Swoista interdyscyplinarność powoduje trudności przy pisaniu pracy magisterskiej.  Często pojawia się także potrzeba znajomości struktury określonego organu na wskazanym obszarze, a student przy wielu innych swoich obowiązkach nie zawsze ma możliwość dotarcia do takich informacji. Nasza firma proponuje kompleksową pomoc przy zbieraniu informacji oraz przy tworzeniu struktury pracy magisterskiej.

Praca magisterska z administracji - z nami jej napisanie będzie bardzo proste

  

Poprawiono: wtorek, 12, listopad 2019 17:03

Odsłony: 6350

EINSER NETWORKS - Projektowanie stron internetowych Białystok

Top Desktop version