Pisanie wzorów prac licencjackich i magisterskich

Switch to desktop Register Login

Prace magisterskie

Praca magisterska jest zwieńczeniem studiów II stopnia i ostatnim krokiem na drodze do uzyskania  tytułu magistra. Pisanie pracy magisterskiej nie musi być męką, wystarczy dobór ciekawego oraz wciągającego tematu, który wyzwoli chęć poszukiwania nowych materiałów oraz kreatywnego rozwiązywania pytań badawczych. Pisanie może stać się przygodą, jednakże podstawą jest wiedza na temat pracy – czym ona jest i po co się ją pisze.   Jest ona przede wszystkim sprawdzianem warsztatu studenta – jego twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań, poszukiwania odpowiednich materiałów oraz przede wszystkim oceną umiejętności wyciągania wniosków.  

Oprócz merytoryki ważna jest również strona formalna Praca magisterska jest pracą dyplomową, więc jej styl powinien być naukowy. Teks powinien być spójny, pisany jednolitym językiem.  Odpowiednia stylistyka oraz leksyka stanowią podstawę dobrze napisanej pracy. Ponadto ważne jest, aby zastosować odpowiedni aparat naukowy – każdy profesor doceni dobrze sporządzone przypisy oraz bibliografię.

                Najważniejsze, aby praca była dobra pod względem merytorycznym. Muszę być w niej zawarte informacje potwierdzone, oparte na określonych źródłach. Wartość pracy jest wyższa, jeżeli zostaną w niej zawarte elementy ,,odkrywcze”, tzn. np. uwzględniono dodatkowe materiały, przeprowadzono dotąd nieznaną analizę porównawczą np. dwóch dzieł literackich. Jednakże nie w każdej dziedzinie jest taka możliwość. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby praca magisterska pokazała umiejętność analizy zastanych danych oraz formułowania zwięzłych i klarownych wniosków. Każda interpretacja jest dobra, aby była poparta dobrze dobranymi argumentami.              

Kolejnym elementem branym pod uwagę przy ocenie jakości pracy jest umiejętność posługiwania się aparatem naukowym. Student powinien znać i umieć stosować oraz opisać stosowane metody badawcze, korzystać także z nauk pomocniczych danej dziedziny. Ważnym aspektem jest również kwerenda bibliograficzna i źródłowa. Praca powinna opierać się przede wszystkim na źródłach oraz odpowiednio dobranych opracowaniach. W przypadku literatury podmiotu student powinien zwracać uwagę  na rok powstania pozycji, autora oraz rodzaj literatury (musi to być literatura naukowa, a nie np. popularno – naukowa).

EINSER NETWORKS - Projektowanie stron internetowych Białystok

Top Desktop version